Жаратушы- баураушы, жаратқан- түрлендіруші.

Дін ілімін меңгерудегі және жаратылыс негізін зертеп білу барысындағы кейінгі білімді аталған адамзат қауымының негізгі сырын ұғынып білмей дінің мәнін жоғалтуға апарып соқтырған басты себептің негізі жаратылыс себептерін жере түсінбеуден туындайды. Жаратушыны ғылымда түп негізді бос қара нүктеден пайда болып соған қайта жұтылып отырады сонымен тіршілік мәңгіге тоқтайды деп адамзатқа үрей тудырып осы өмірдің азғана жылтырағын молырақ қамтып болмаса бір-бірінен тартып алуға апарып жанталас азғындық өмірді дәріптеп жатса, ал дінші аталған қауым ғылымға қарама-қарсы бағытта бір әйтеуір ертегі сияқты өмір бар соған дайын болу үшін біреулері дүниеден безіп, ендіді бірлері тек намаз оқып жалбарынсаң әйтеуір миллиондаған жыл өткесін қайта тіріліп жаннат деген жерде өмір сүреді екенбіз. Әрине біздің заман өткен сайын кішірейіп майдаланып келе жатқан шақшадай миымызға ондай ертегілер қонымсыз болғасын неде болса білімге жүгініп соған шоқынып қағазы бар ғалам мен үкіметен ұлықсаты бар әкім ояздан басқа құүдай жоқ деп нанамыз. Бұл жағдаймен қазақ елі қанша сенім еркіндігін алдық деп сыртымызды қампитқанмен ақыл еркіндігіне әлі жете алмай келеміз. Сондықтан әйелдерміз азып халқымыздың иманы сасып көше толған хайуаның исінен жүре алмай, ұрпағымыз азып мастар мен әйелдер билігі үстемдік құрған елге айналып тойып кекіргенге мәз, қалтасы толғанды төрге шығарып елдегі апатарға жаратушы тарапынан түскен ескертулермен, арамыздан шығып жатқан ескертушілердің алдын сотап та үлгіріп баяғы жер бетінен жоғалып кеткен дүние тіршілігін ойын мен қызыққа айналдырып алған жандары шынымен күйген «жанкүйер» нәсілдердің аз-ақ алдында тұрғанымыз аян. Әр елдің өзіндік рухани байлығы яғни ақыл еркіндігі яғни әрбір жеке пенденің ішкі еркіндігі болмаған мемлекетте ішкі зайырлықта қалыптаспайды. Сондықтан зайырлы «қайырлы» мемлекетке айналдық деп мақтана атау қойып жүргендер Әл Фараби атамыздың «Қайырлы қала» еңбегінен мүлдем хабарсыздар деп білерсіз. Сондада болса Әл Фараби атамыздың еңбегіне сүйене отыра жаратылыс негіздерін шама жеткенше қайта тергеп көрейік. Ол үшін жаратылыс негіздерін түсіну үшін әуелі неден басталатынын қарапайым адамзаттың дамуы, өмірге келуімен, өсіп өну басрысындағы сатыларымен ақылмен өлшеп , салыстыра отырыра оймен бейнелеп қана түсінеміз. Енді түп негізді бірден сөзден басталды деп ойлау қисынсыз. Себебі сөз пайда болу үшін үн керек ал үн тек екі нәрсенің бір бірінен әсерінен немесе шағылысуынан пайда болады. Ол үшін белгілі орта қажет. Ал сол ортаны қоршап немесе беклгілейтін жаратылыс негіздерінде таңбамен көрсете алмаймыз және ондай жағдайда үлкен дау тууы мүмкін. Қай елдің таңбасын алғашқы негізге алу керек деген. Олай болса әлемдік ақылға ортақ сан бар және ортақ сандардың белгісіде бар. Демек сан білімнің жаратылыс негіздерінің алғашқысы. Адам ақылының жаратылыс бастауының негізін белгілі бір сандарға сүйене отыра жаратқан деп айтсақ қате болмас. Өйткені; сақ боларсыңдар Алла есепшілердің ең жүйрігі-деп ескерту осы жүйені ебелгілейді. Сандарды үнмен белгілеп сол үндердің бірлігін «сөз» деп атап, сөздерді белгілі сандардың өлшемімен таңбаласақ сонда таңбалардыңда сандық мәні жаратылыс сипаттарының көрнісін беріп алшақ кетпеуі тиісті. Олай болса; «Жаратушы өзінің нұрын әлемге айқындап паш ету үшін әуелі екі сәуле шығарды, оның асты үсті, ыстық, салқындығы бар еді..» деп ғұлама бабамыз түп негізден екіден басталып нұрдың яғни жоғарғы ақыл «Рухтың» екіден басталып, төрттен жаралғанын ескертеді. Ал құрандағы жаратылыс негізгіне сүйенсек жеті көк сол сияқты жеті жер және әр қайсысы жеті қабаттан тұру керек. Барлық сандар жиынтығы 49 яғни 40 рет 9=360. Негізгі мезгіл есебі болып шығады. Әрбір жер мен көкті тағы жаратушы иеміз өз нұрынан екі сәуле шығарып оны түйіндегенде екі жұмыртқа (8) болып шығады да ортасы яғни көлеңкесі екі ақ уыз бен сары уыз сыртқы қабпен 3 негізден уақыт пайда болады. Бүкіл әлем осындай жеті жұмыртқадан (7х8=56) яғни жеті шырақтан тұру керек. Неге жеті болу керек? Алғашқы негізгі бастау сәуледе асты, үсті 4 сипатпен болса, ал содан пайда болған тағы екі сәуленің сырқы ортасы нұрдың ішінде тек ортасы ғана болып 3 негіз қуатпен бастапқы негіз қуатқа қоссақ 3+4=7 соңғы және ішкі бастапқы, ішкі жаратылыс өлшемі шығып енді Жаратушы ұрықты жарушы және жоғарғы ақыл осы әрбір жұмыртқа ішіне үкім сөз болып түсіп тұрса барлығы сыртқы қабы 8 санымен шектік белгі болып шығады. Енді негізгі орта сыртқы әлем ішкі қуаттың (ядро) 3-ке тәуелділікте қозғалыста тұрса, ал ішкі әлем 4 негізгі жаратылыс себептерінің белгілеріне және әр қайсысының көлеңкесі болып түрленіп дәрежеленіп бір-біріне себеп болып жаратыла бермек. Қайта кейін қарай бірігу нәтижесінде төртен 3-ке үштен «Бірге», әрбір 1-дің үшкі қасиеті 3 (сөз) болып, ал 3-тің ішкі қасиеті «ҮШ=2» болады. Жеті әлем жеті жұмыртқа яғни жеті 8=16 нөл, әрбір нөлдің іші 8 шар (сфера) бір-бірімен 8 үшбұрыштардың қосындысымен бірігеді. Ал жалпы осы есептік жүйенің негізгі сызықтық белгісі еврей халқының мемлекеттік туында, Астана қаласында да бар. Ал ішкі әлемнің құрлымы біздің өлшеміміз, ақылымыз жетпейтін орасан зор атом болып шығады. Бүкіл әлем сонда 7 атомнан тұратын «клетка» болып шығады. Осындай негізгі себептік байланыс Адам баласының бойынан және айнала өскен ортасымен байланыстан көшірмесін көруімізге болады екен. Адамзаттың ғұмыры негізгі жаратылыс басының нұрдың көлеңкесінен және барлық бастапқы және екінші жаралған сәулелердің де, барлық пеіштелерден белгісі болып яғни бірлену нәтижесі болып табылады. Олай болса жаратылыстың ең соңғысы және жаратылыс нұрының алғашқысы да адам бойынан табылып, жаралыс ортасының қалай түрленуіне байланысты әлем қозғалыста түрленуде. Ғылымдылар артық кемін түзете жатар деп, сондықтан терең үңілмей ақ жаратушы түп негізге біздің ақылымыз жетпейді де бері жаратқаннан бастап тарқатсақта жетеді екен. Жаратқан ақыл нұрдан барып жерді, көкті және адамзатты.тб біздер білетін, білмейтін көптеген нәрселерді жұптап және парлап сөзден жаратқан. Сонда сөз деп атаудың үндік сандық көрнісін таңбаласақ; «үш»=2 болып негізінен үн түп негізді көрсетеді. Осы қарапайым ғана негізден екінің өзі парлық дәрежемен яғни 3-тен басталып, жұптың іші екі үштен тұратынын байқаймыз. Сондықтанда қазақта сөздің негізгі буын нұрды «Жар» деп ұрықты жарушы жаратқан деп атаймыз. Жаратқанды да жаратушы бар екендігіне тек құран түскеннен кейін ғана адамзатқа түсінікті бола бастады да бірақ әлі кезге дейін кейде өсіп өнген ауылымыздан да басқа үлкен қалалардың болып, ауыл өмірі соған тәуелді екенін білмейтін балалық әдет, қылығымыздан айырыла алмай жалған білімнің құрығына түсіп кетеміз. Және сол нұрдан негізгі орындаушы төрт періштеден бастап көптеген жанды жәндіктер, мақұлықтарды өсіріп, өлтіріп әлем базарын жүргізуші жаратқан Раббымыз яғни Раббымыз Алла сипатында, орынбасарлық дәрежесінде көрніс береді. Құран ғылымы бойынша жаратқанға төртпен ғана қосылып жаратушыға шығар баспалдақ екіде. Мұхаммет пайғамбарымыз осы екімен қосылуды 63 жыл өмірінде бақара сүресін меңгеріп яғни ең ұзын сүре Алланың жібіне жалғанып 10 мен дәрежеленіп 20-шы сүре «Таһа» Раббының көркем есіміне айналған. Ислам ғұламалары Таһа сүресін Мұса пайғамбармен, Мұхаммед пайғамбарымызға түскен сүре Алланың бір аты деп атайды. Олай болса Тәуратпен Құранды да біріктіру керек. Ал Мұса пайғамбардың жұбы Һарұн пайғамбар болса, Мұхаммед пайғамбар жұбы кім? Тәуратпен Інжіл бірінің бірі жалғасы болса Забурдың жалғасы Құран болып шығу керек. Інжіл намаз амалдары Забурдың жалғасы болып негізгі қағидасы Тәураттан алынып сондықтан қайшылықтар дін соғысы болса керісінше Құранның намаз амалдары Інжілдің жалғасы болып қағидасы Забурге қосылу керек болып тағы осындай енді үш дін егелермен дін қарсылығын туындатты. Ақырында исламды алғашқы қабылдаушыларының басқа діндердің қағидаларынан мүлдем бас тартып намаз оқу ерекшелігіне баса назар аударып бөлінуге тура келді. Ал тек намазды оқып ерекшелікті сақтамаса басқа кітап амалдарын қосып орындаса ислам дінінің амалдары мүлде адасуы да мүмкін еді. Ал шындығында әрбір мұсылман баласына өмір сүру барысында дөгеленіп түрленіп, өліп сосын қайта туып бүкіл құбылыс қасиеттерден өз үлесін алып қайта жаратқанға қосылу үшін бірігу керек яғни «Бірге» айналу керек болып негізінен ахирет несібелерің тең деп ескерткен. Үш киелі кітаптың негізгі парыз намаз амалдарын біріктіріп құранмен намазды оқуымыз керек. Бірдің үндік мәні, саны үш, үштің іші 2 жұбымен 4.Олай болса бірге айналу үшін кері қарай әуелі төрті тауып, 3-ке бөліп, үшті 2-ге бөлу үшін үнемі бес амалдарды орындау арқылы мүмкіндік болады екен. Біздің есептік жүйеміздегі төрт амал; қосу, алу, бөлу, көбейту аздық етіп «Шеріктерді қоспау» деген ұғым осыдан пайда болады. Олай болса бөліп-бөлшектеп, бірақ алмай, жеке-жеке бастарын қоспай көбейтіп, жаратқанға ұсынып дәрежелетіп түрлентіп қайта сауаппен алуымыз керек екен. Түбінде шеріктерді қоспай бәрібір шеріктерді (қуаттарды) алуымыз керек яғни аманат! Болмаса қиянат! Сондықтан адам баласына құлшылық ету яғни Алланың бұйырған парыздарын, үкімдерін, түсірілген және түсіп тұратын кітаптарын меңгеріп шектен шықпау барысында барлық жаратылыстың қасиетін, қабілетін осы бірге жинақтап, қайта сатылап жоғарғы ақыл нұрға айналып, жаратқан сипаттарына (жаратушыға емес) қосылу шарт. Бірақ сол сатылардыңда өзіндік ерекшелік дәрежелері бар. Демек бір жалғыз емес көптеген бірліктердің жиынтығы, тұтастық белгісі. Тек барлық жанды нәрсе жаратқанның алдына бір-бірлеп келеді. Адамзатқа қарапайым түсінікті болу үшін осы жаратылу сипаттарын үнмен, таңбаға сосын сөзге, сөзден санға айналдырып отыру керек. Барлығына ортақ , үн, жарық, иіс, жел бәрінің шамасы тек самен ғана өлшеу тиісті. Олай болса екі сәуленің және нұрдан басталған төртің ұқсастығына қарай төртпен және бірлігіне қарай екі таңбалы атаумен Алла деп атаймыз. Сонда Алла атауы барлық жаратылған нәрсенің басын екіні белгілеп және жаратушының жаратқан сипатынан басталатын төртті белгілеп, түпкі негіз біздердің ақылымызға симайтын беймәлім екен. Сондықтан жаратылыс басы екіде жұбы яғни көлеңкесі болса, себебі нұрдан кейінгі жаратқаннан шығатын төрт сәуле қуаттың да жұбы және парларында алғашқы екінің барлық сипаты болып оның негізі 8 шектік белгіні көрсетіп парымен, жұбайымен 16 болады. Барлық жаратылыс сипаттарының жер бетінде жеті түрлі белгілермен сызықтық, бейнелік, түстік, түрлік сипаттары бар. Ал сонда ішкі жеті қайдан шығады? Әлемді жаратқандағы мезгіл «уақ» қозғалыстың бастапқы сәулелер қозғалысының көлеңкесі 7 нің бейнелеуінен; 6 күнмен (КҮН+АЛТЫ=7 үн; 7х2=14) 14 саны оттың негізін беріп жаратылыстың оттан, өртен (4=т+өрт) жасаған. Жаратқан нұрының үнінің қосылысынан пайда болған сандарға аттар беріп яғни сөзбен белгілеуінен туындайды. Жеті болмаса қозғалмайды деген ұғымды білдіреді. Және әлем, жаратылыс негізінен сөзден жаралған деген құпияны білдіреді. Олай болса жарлық жанды нәрсе жетімен ғана түрленеді өсіп өнеді. Әлемдегі жеті керемет жеті оқиғаның түрленіуінің белгісі деп біліңіз. Сызықтық сандық негізде Египет мұнарасын «Құз»-ды алсақ 4-мұнара, төрт төбе, 16 жақпен, 16 бұрыш болып осы жаратылыс сипатын «МЫ-СЫР» деп ішкі сырын беспен (5) белгілеген атау қойған. Әлемді 6-күнде яғни 6 шеңбер ішінде орналастырып сол шеңберлер ішінде 8-ден шарлар болып, әр шеңберді алты саны алты үн бөлуші болып, құран ғылымы бойынша кісілік сипат шығады. Сондықтан аталарымыз; «Төртеу түгел болса, төбеден келеді алтау араз болса ауыздағы кетеді.» деп, төрпен жаратылғаның ішкі сырын, алтымен сыртан келер әсерді ескерткен. Осыдан әрі бара бермей қалғанын санау білетін діни сауаттыларға қалдыра тұрсақ. Демек алты сипатының, алты үннің (до,ре,ми, фа, соль,ля болса ал си-үндер негізі бірлігі) төртпен де жоғарғы қуат екімен де байланысты құпиясы бар. Негізінен үндердің түп негізі төртпен ғана өлшенеді. Оттың үні, судың үні, желдің үні, жердің үні болмақ. Төрт үнді желге біріктіру ішкі қасиетті дыбысты береді.[(1+(Б+І+Р)]=4. Сондықтан жылда төт мезгіл, төрт құбыла, төрт киелі кітап, төрт жаннат жұбымен, төрт күнде ішкі сыры 3 жиіліктен, дәрежелесек 7-мен жаратылыс несібесі пайда болған да оның 4-уі жерден, 3-еуін көктен аламыз. Сондықтан сызықтық бейнеде көрінбейтін қуат (физикалық сәулелерді) шамаларын сызықтық бейнеде үш бұрышпен ал жерлік қуаттарды (химиялық) төрт бұрышпен белгілеу қалыптасқан ғылымда. Енді жаратылыстың бұлжымас заңдылығы әр жаратылған нәрсенің жұбы болу керек және одан барып парымен оң, солы асты, үсті т.б сипаттары пайда бола береді. Әрбір жаратылыс егесінде негізгі қуат 2-де және түрленген 4-тенде белгі болады. 2-Мен сипат болып Абай атамыздың «Менікі екі» деп осы екі «үшті» (6) ескерткен. Екінің толық сипатын пайғамбарымыз Миғраждан аятпен алып келген. 286=16=7, 287=17=8 сандарының құпиясы және қосындысы 15 (1+5=6 немесе 10х5=50) саны Алланы шақыру санын, яғни Алланың «ӨЗІ» сипатын береді. ( және екі жұп бірлік болып ішкі сырлары;7 және 8.) Сондықтан Алла сипаты барлық жанды затта бар шамасын тек киелі кітаптар арқылы өлшеп білуге болады. (сызықтық бейнесі үш бұрыш) Арап тілінің негізгі құпиясы да әрбір таңбаның артында өзіндік сандық қуатық өлшемі бар. Болашақта сол сандардың мәндерімен салыстыра отырып құран басқа тілге аударылса әлемдегі жаратылыс құпияларының негізі шешілетіні даусыз ақиқат.Жаратқанмен жаратылған жанды нәрсенің және жаратылыстың арасындағы басты қозғалыстың уақытың басты себепшісі Исрафил мен Микайл періштелерінің басқаруыда болатын іс әрекеттер тәңірлік сипатта болса, ал Жебірейіл мен Әзірейіл періштелердің атқаруымен болатын іс әрекеттермен қалай байланысу керек? Барлық діндердің ішіндегі талас та топтарға бөліну де осыдан туындап жатыр деп біліңіз? Ал олай болса қалай жігін ажыратып, қалай бірленеді?