Сөздің өлшемі.

Сөз жаратылыс нәрселерінің тегі деп есептесек онда сөздіңде төрт сипаты және сегіз түрі болу шарт. Енді сегізді жол деп есептесек, онда сөзде ол дыбыс болып шығады. Музыкада сегіз нота бар. Сегізді төртке түрлендірсек 32 санын береді, оған қазаққа тән Ә,Ү,Ұ,Қ,Ң,Ғ,І,Һ,Ө тоғыз таңбаны қосып «Ғайып ерен қырық шілтен» әулие санын яғни жер бетіндегі танымал болған ғылым санынының таңбасын береді. Қазақта қалыптасқан ұғым «Әліптің артын бағайық» деген сөз қалыптасқан. Абай атамыз да осы Әліп би сөзін өлеңмен саралап өткен. Демек әліпті бағуды қазақ аталарымыз бұрыннан білген. Енді «Әліф лам мим» сөзінде сегіз таңба болса, сегіз дауыссыз дыбыстан тұрып, негізінен он белгі нысан болып, төртен және үш үштен тағы қосындысы алты және төрт болып, екі тақ бір жұп жиынтықтан тұрса, айтылу мәнісімен тоғыз белгі үндестік шығарады. Сондықтан құран сүрелерін және жеке аяттарды ықтимал есебімен түрлендіріп, құпия сөздердің мәнін санын табуға болады. Құранда 9-саны тәубе болып, құлшылықтың негізі және басты көрсеткіші болып табылады. Сондықтан осы сандардың құлшылықта және сөз астарларын зертеп түсінуде орнын дәрежелену себептерін анықтауда үлкен маңызы бар. Енді алда осы жүйемен сөз астарын талқылап көреміз. Болашақ қазақ ғалымдарына «Абжад» есебін күрделендіру немесе екінші бағыт шамасын түрін де зертеп көру қажеттілігі көрініп тұр және құран сандық ғылымын меңгеру барысында жаңадан көптеген есептік жүйелердің пайда болары сөзсіз. Оған сандар мәніне мұқият болсаңыз алда көптеген құпиялар сырларына көз жеркізуге болады. Енді жалпы сөз есебінің қарапайым есебіне қайта оралсақ. Ол үшін енді сөз басы әріптерді сызықтық бейнесін сәулелердің тоғысу қиылысуы деп қарап, басты тегін белгісін анықтаймыз. Жалпы таңбаларға зер салсақ мейлі арап ,латын, кирил немесе ирроглов бәріне ортақ үш қана белгі қыйылысу жүйесі бар. 1. Қадап белгілеу. 2. Безеп белгілеу. 3. Орап белгілеу. Енді осы үш түрлі белгі тегіне қарап сөзді де солай белгілеу керек. Негізінде жер әлемінде болашақта тек үш түрлі таңба жүйесі қалады. Латын белгісі түбінде жұтылып жоғалуға тиісті. Өйткені таңбалар саны және де үндестік белгісі ғылымда толық қамтамасыз ете алмай, крилица таңбасы алға шығып, сәулелердің сызықтық белгісінен де мағлұмат бере бастайды. Оған дәлел енді құран аяттарын криллица таңбасымен және қазақ сөздігімен салыстырмалы түрде саралап көреміз. Әуелі сөз белгілерінің сипатын жүйелесек; 1. Сөзді қадап белгілеу дегеніміз: Затты, нәрсені бірден нақты дәрежесі өзгермейтін тұрақты сан болып тақ сөзбен қысқада нұсқа белгілеп, сөздің мәні мен мағнасы, себебі мен салдары терең жасырылып, сыры ашылғанша құпия болатын заңдылық. Мысалы: тәңір, құдай, тән, тіл, діл, жан, жын, рабб, бар, біз, філ, көк, аруақ, уақ, т,б құранда жиі кездесетін сүре аттарынан бастап жаратылыс ғайып тектерінің аттары қадалған өзгермейтін нысанды белгілеп , белгілі бір тұжырымды беріп, ойды тұрақтандырып, тілдің арқауы (қуат) айналады. 2. Сөзді безеп белгілеу дегеніміз: сөз немесе сөздер жұптасып ойды түйіндеп, сонан соң талданып, бөлшектеніп, әр буыны жеке- жеке ойды түйіндеп, себеп пен салдарды, мән мен мағынаны айқындап барып тұтасып, ойды тұрақтандырып, тілдің арқауына айналатын, сөз тегін айқындайтын заңдылық. Сөз астарын жіктегенде сөздердің пайда болу заңдылығын сандар завңдылығына жұп, тақ мәндеріне және үш түрлі амалдармен, екі буынға, үш буынға және осы буындардың жұптық, тақтық мәндеріне жіктеп кейбір екі үш буынға да ортақ әріптердің де әсерін назардан тыс қалдырмаған жөн. Мысалға: Қазақ деген бір атау болса түбірі Қаз- Ақ, Қа-Зақ болып қайдан шықан тегін зертеуге болады, ол үшін ықтимал заңын пайдаланамыз. Енді сөз мағынасының түбірін немесе тегін анықтау арқылы іздеп көрсек. Қаз-деп екі аяқты тең басуды білдіреді де табанның қатайуы болып, оған ақты қоссақ «Ақтабан» яғни үнемі боушы жолаушы немесе діннің ұғымымен «Алла жолында босушы» болып шығады. Тағы үшінші мағынасы «Қаз» құсты білдіріп оған тағы «Ақ»-ты қоссақ жұлдыз немесе құс жолында болушылар мағынасын білдіреді. Енді сандақ мәнімен болмаса екі буынды таңбаның түп негігі мағынасымен де бұл атаудың мағынасы болу керек. Ол таңбалардың мағынасын қайдан іздейміз? Жапон елінде бұрынғы замандарда пайдаланған бірақ қазір тек мұрағатық қана сипата екі буынды «АБ» әліпбиі сақталған деген сөз бар. Сол екі буынды әліпбимен және корей, қытай тіліндегі екі буынды аттардың мағынасын зертеу арқылы табуға болады. Сондықтан құрандағы сүре атаулары тек осы екі буынды әлипби арқылы сөз мағынасы құпиялары шешілері даусыз. Сондықтан әрбір сөздің төрт түрлі мағынасына ортақ болатын бесіншісін табу адамзат баласына жалпы құран сөздерін зертеуші ғалымдарға берілген жұмбақ жаратушы тарапынан! Әзінше тек таңбаларды екі буындарға немесе ортақ үшінші таңбасы арқылы мағынасын іздеп көреміз. Алла сөзі Ал және Ла болып танымал болуға лайық екі сипатқа жіктеуге болады. Арай сөзін, Ар және Ай болып екі мағынаны немесе екі белгінің қосындысын айырып көруге болады.. 3. Сөзді орап белгілеу дегеніміз: Оңға да солға оралып айтылып, жеке-жеке талданып, әлем елдерінің сөздерімен мағынасы ортақтасып, ғылыми жүйелігін табатын, жасырынған мағына себеп салдарын айқындауға болатын, ойды тұрақтандыратын, тоғыз дыбыстың ерекшеліктерін беретін, тілдің арқауы болып табылатын заңдылық. Мысалға: Оңға да солға оқылғанда мағынасын өзгертпейтін сөздер болып; Қазақ- қазақ, Ата –ата, Ана- ана, Нан-нан, Көк- көк, Шаш-шаш, Апа-апа, т.б Екінші түрі оралып оқылғанда сөз мағынасы өзгеріп белгілі ұғымды беретін немесе жұмбақ қылып жасырып айтылған сөздер тобы; Мысалға: Заман- намаз, Қас-сақ, Азат-таза, Шырақ-қарыш, т.б Кей сөздердің мәнін анықтау үшін осы үш белгініде қолдану қажеттілігіде туындау мүмкін, тек сол таңбалар ұғынуға тиісті, зертелген заттың белгілі бір тұрақты санын айқындау қажет. Сондықтан сөздердің айқын болмақ мағына мәні де тұрақты сан мәндеріне және жұп тақ өзгерістеріне байланысты болады. Егерде «Әліф»-сөзінің мәніне үңідсеңіз мың бұрыш деген ұғым бар. Бүкіл таңбалардағы сызықтық белгілердегі кездесетін бұрыштар саны. Қанша бұрыш болша соншалықты сәулелердің сыну немесе жаңғырық дыбыс бар. Кейбір сөздердің екінші үшінші баламасын тауып орындарына қойып тексеру арқылы да сөз ұғымының мәнін зертеу керек. Мысалға; код-дерек, сыбдыр-ой-ум, ой-ойпат-умра, дене-аура-тұрпат-бейне, нәпсі-құмарлық-құштарлық-мұқтаждық; сау-сызықтық көрніс, кесінді-үзік, белгі; ойын-ойдың бейнесі –сауық- қимылмен бейнелеу; ден-аура-жанның қуатының бейнесі. Саулық-мал= ішкі қуат бездерінің жұмысы, денсаулық-мал,жан амандығы. Сақ – көруші естуші; саусақ-көріп естіп қозғалушы; ап-майда-майдың пайда болуының негізі.; ап-уақ; ар-махаббат негізі бес қуат, сезім; сауат-көркем сөз; сауап-май ішу; сауап жазу-белгілену, бейнелену, белгі алу, зейнетелу, түс көру; Ақ-сөз жарығы-алау; білім-су; судың сұрауы бар-білімніңде сұруы бар; судың сұрауы-түс көру; үммет-әлеумет-қауым-жамағат-бірлестік; жат-құлау,сұлау, көлденең бейне-өзге, туыс емес; жаттап алу-мәжбүрлік, сөз қаруы; жад-ес-сыртқы бейнеде жазу; жаңбыр-нөсер-көктен су-несібе; құр-бос-бостықты иемдену; жан-бан-дан; жан-көрніс, бейнелеуші, шебер, өсіруші; жан-бағбан; жан-жақты-сөйлеуші; құрбан-жанды иемдену; жұм-қос-ал-бірле; жұма-тарқат-беру-саттық, т.б. Тұрақты сан мәні болып саналатын сөздер, атаулар; «Мықты сөз», «Көркем сөз» болып аталады. Мықты сөз болып қалай оқылса да түрлендірсе де өз мән мағынасын өзгертпейтін сөздер, атаулар жатады. Ал көркем сөз белгілі жұп және тақ сандар жиынтығынан тұратын таңбалар, сөздер, атауларды белгілейді. Мысалға құран аяттары сөздері көркем сөз болып табылады. Ескерте кететін жәйт мысалға: «Биссмиляһи ар-рахман ар-рахим» сөздері арапша 19 таңба періштелер санын берсе ал кирилше 25 санын беріп тұрақты қызметтегі пайғамбарлар санын береді. Тағы әр жаратылған нәрсенің 25 сырдан төрт жұп болып, 100 санына толып отыпу керек. Абжад есебімен сан мәні 786 санын беріп ол жеті қат көктің тұрақты металдар санын көрсетеді. Ал кирил алфавитінің тізбектік сандық орнымен қойсақ 192 -114-114 болып екі рет құран сүрелер санын және періштелердің (19×10+ОЛ=192) түрлену санын береді. Адамзаттың тәндік қасиет көрсеткішіде болып табылады 176+16=192 Пайғамбарымыздың тәндік гендік көрсеткіш саны. Демек төрт түрлі сандық мәні болып, адамзатқа білуге тиісті бүкіл әлем құпиясын меңзейді. Мүмкін кездейсоқтық шығар деп ойларсыз? Сондықтан алда кирил таңбасына қарапайым тізбектік жүйені (әріптер орнын пайдаланып) басқа сан мәндермен құран есептерін шығаруды ұсынамын. Сөздің және құран аяттарының сөз құпия астарына үңілуге қолайлы. Ол тәсіл Әл Фараби атамыз ұсынған ықтимал балнамасын меңгеруге де қолайлы. Мүмкін алымдылар басқа да тәсілмен зертеп көрер. Енді қарапайым ғана суды Н(2)О химияда таңбаласақ онда; Н(2)=С, О=У болып судың нақты бейнесі көріп, отегіні у деп қабылдасақ «УАҚ» сөзі отегімен жарықтың (түрдің,реңнің) қосындысы болып шығады. Демек адамзаттың түр түсі немесе ағарып нұрлануы осы уағымызға немесе «АП»-қа, апамызға болмас алған сауабымызға, жасаған хайырымызға тәуелді болады екен. Осындай латын тіліне ауысуымыз сананы өсірмейді керісінше Менделев кестесін кер жазуымен белгілесек әлі құпия болып келе жатқан 21 орынның өз мәндерін таңбаларын алары сөзсіз ақиқат. Болашақта химия ғылымының сыры қазақтың сөзінде мақалында өзінде және батаменен оқылып жатқан ойпатарында тұрғанын дәлелдерміз. Ал арап таңбасы болашақта тек көктік есеп нәрселердің ішкі сырын анықтауға күрделі есептерді шығаруға пайдалану керек. Және арап әліпбиінің әлі арап ғұламаларының өздері де білмеген сандық мәндерімен жартылыс басын, сөздің, үндердің ждаму бірлену тазару ғылымы болып әлемде өз орнын табу керек. Сондықтан оңайлатып, бөлшектеп бала-шағаның ермегіне айналдырып жатқан қазақтың дін танушылары арап тілінің беделін түсіруге жарысуды тоқтатқан абзал. Бәрібір құран үгіті әлемде тек криллицаға аударылып барып түсінікті болмақ. Онда да қазақтың тоғыз таңбасы арқылы ғылымы ашылады. Сондықтан Халифа Алтай атамыздың аударма еңбегін орыс, ағылшын тіліне аударса сонда құранның ғылымы әлемге әйгілі болары сөзсіз.